BIZNES Media i PR

Magia wielkiego ekranu – raport z badania preferencji widowni kinowej w Polsce

Firma Nielsen Polska we współpracy z liderem rynku reklamy kinowej New Age Media przeprowadziła badanie preferencji widowni kinowej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji reklam w przestrzeni

Data publikacji: 2016-09-27
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Magia wielkiego ekranu – raport z badania preferencji widowni kinowej w Polsce
Kategoria: BIZNES, Media i PR

Firma Nielsen Polska we współpracy z liderem rynku reklamy kinowej New Age Media przeprowadziła badanie preferencji widowni kinowej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji reklam w przestrzeni kina.

Magia wielkiego ekranu - raport z badania preferencji widowni kinowej w Polsce BIZNES, Media i PR - Firma Nielsen Polska we współpracy z liderem rynku reklamy kinowej New Age Media przeprowadziła badanie preferencji widowni kinowej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji reklam w przestrzeni kina.

Firma Nielsen Polska we współpracy z liderem rynku reklamy kinowej New Age Media przeprowadziła badanie preferencji widowni kinowej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji reklam w przestrzeni kina. Badanie pomogło uzyskać odpowiedź m.in. na takie pytania jak: Kim są regularni bywalcy kin i co lubią, a czego wolą unikać? Co i jak zapamiętują przed, w trakcie i po seansie? Jak widzowie w Polsce postrzegają reklamę w kinach i z jakich innych mediów korzystają najczęściej? Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyniki w skrócie:

Profil widowni kinowej

Bywalcy kin to zarówno kobiety (53%), jak i mężczyźni (47%). W przeważającej części (83%) to osoby młode – do 44 roku życia, ze średnim lub wyższym wykształceniem. Większość pracuje na pełen etat, 19% (drugą z kolei najliczniejszą grupę) stanowią studenci.

Struktura wieku widowni kinowej i częstotliwość chodzenia do kina

Prawie połowę (47%) populacji widowni kinowej stanowią osoby w wieku 21-34 lata (tzw. „Millenialsi”), na drugim miejscu (26%) plasuje się „Pokolenie X” (35-49 lat). Najmłodsi – „Pokolenie Z” (14-20 lat) stanowią 16% widowni kinowej, a osoby powyżej 49 roku życia – 11%. Najmłodsza widownia (14-49 lat) chodzi do kina raz w miesiącu lub częściej.

Kiedy i z kim do kina?

Weekendy są zdecydowanie najpopularniejszym czasem na wizyty w kinie w przypadku wszystkich grup wiekowych, a w szczególności w grupie „Pokolenia Z” (14-20 lat), w której 85% wizyt w kinie odbywa się od piątku do niedzieli. Ponadto, zdecydowanie najczęściej wybieramy seanse popołudniowe: w godzinach 15-18 lub 18-21. Niemal co piąta osoba ogląda film w ciągu premierowego weekendu. Premiery są szczególnie ważne w grupie najmłodszego pokolenia.

Do kina najczęściej chodzimy w towarzystwie. Osoby z najmłodszej grupy wiekowej – ze znajomymi, osoby starsze – z najbliższą rodziną. Biorąc pod uwagę ten aspekt kino jest bardziej podobne do telewizji niż do VOD, które jest medium pojedynczego odbiorcy. 

Reklama w kinie

Prawie połowa respondentów (47%) deklaruje, że lubi reklamy w kinie, a 39% uważnie je ogląda. Wyraźnie widoczne jest bardziej pozytywne nastawienie przebadanych widzów do reklam kinowych w stosunku do telewizyjnych. 64% badanych uważa, że reklamy w kinie są dobrze zrobione i zachęcają do kupna. Spośród wszystkich dostępnych form reklamy kinowej typu „off-screen”/poza ekranem najbardziej zauważalne przez widzów są: plakaty w holach, reklama na monitorach (przy kasach i w holach), reklama na biletach oraz próbki/ulotki wydawane wraz z biletem lub na bramkach kinowych.

Przebadani pod kątem znajomości marki i reklamy, przed wejściem na seans oraz od 3 do 6 dni po seansie (powtórzony ten sam blok pytań), wykazywali wzrost znajomości spontanicznej marki i treści reklam w przypadku większości spotów. Ponadto, widzowie kinowi znacznie częściej wskazywali kino, jako miejsce w którym zetknęli się z reklamą.

Wydatki w kinie

Jednorazowo najwięcej w kinie wydaje „Pokolenie X” (35-49), ale to „Millenialsi” (21-34) przeznaczają największy budżet na kino w skali roku (jednorazowo wydają średnie kwoty, ale jest to najliczniejsza i najczęściej bywająca w kinie grupa). Najmłodsi widzowie (14-20) wydają w kinach najmniej, zarówno na bilety, jak i w barze kinowym.

Do kina czy na film?

Dla znacznej większości respondentów (74%) najważniejszym powodem pójścia do kina jest film („najpierw decyduję się na film, a następnie szukam kina i terminu, który mi odpowiada”). Natomiast co 4 widz deklaruje, że pójście do kina samo w sobie jest dla niego przyjemnością („decyduję się na wyjście do kina, lokalizację i termin, a potem zastanawiam się nad wyborem filmu). 

Bilety

Bilety kupowane są najczęściej w kasie. Co dziesiąta osoba kupuje bilety przez stronę www. Poza najmłodszą grupą wiekową, częściowo sponsorowaną przez rodziców, widzowie płacą za nie samodzielnie.

Czego nie lubią widzowie, na co zwracają uwagę

Co 5 osoba deklaruje, że nie irytują jej żadne zachowania innych widzów na sali kinowej. Pozostali respondenci jako najbardziej przeszkadzające/zakłócające zachowania innych w trakcie seansu najczęściej wskazywali: rozmowy, głośne jedzenie/picie, niewyciszone telefony oraz spóźnianie/wchodzenie po rozpoczęciu seansu.

Akceptowalna odległość z domu, pracy lub szkoły do kina dla wszystkich grup wiekowych to pomiędzy 2 a 10 kilometrów. Przeważająca większość respondentów decydując się na wizytę w kinie, wybiera multipleksy w galeriach handlowych znajdujące się blisko domu/pracy. Wyjścia do kina często połączone są z robieniem zakupów.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2016 roku przez Nielsen Polska na zlecenie New Age Media za pomocą wywiadów ankieterskich z widzami kinowymi (w 10 kinach Cinema City w Polsce) i wywiadów z osobami, które w ostatnim czasie nie były w kinie. Łącznie zostało przeprowadzonych ponad dwa tysiące wywiadów. Dane prezentowane w raporcie przedstawiają wyniki w podziale na pięć przedziałów wiekowych: „Pokolenie Z” (15-20 lat), „Millenialsi” (21-34 lata), „Pokolenie X” (35-49 lat) oraz „Baby Boomers” (50-64) i „Silent Generation” (65+), przy czym ze względu na zbyt małe próby dla dwóch najstarszych pokoleń zostały one połączone.

Badanie zostało przeprowadzone dwuetapowo:

ETAP I – badanie siły widowni kinowej (wywiady F2F w kinie – próba losowa, porównanie zachowań i profilu widowni kinowej i telewizyjnej).

ETAP II – badanie percepcji reklamy kinowej: recall zapamiętanych reklam kinowych
i porównanie zauważalności reklam kinowych do telewizyjnych (wywiady F2F pre-test w kinie i post-test online).

 

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Magia wielkiego ekranu - raport z badania preferencji widowni kinowej w Polsce BIZNES, Media i PR - Firma Nielsen Polska we współpracy z liderem rynku reklamy kinowej New Age Media przeprowadziła badanie preferencji widowni kinowej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji reklam w przestrzeni kina.
Hashtagi: #BIZNES #Media i PR

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy