BIZNES Media i PR

Sieć agencji reklamowych weCAN publikuje raport CANnual Report 2019

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych opublikowała CANnual Report 2019. Podsumowuje w nim wyniki rynku reklamowego w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014-2018 oraz prognozy trendów na kolejne pięć

Data publikacji: 2019-11-18
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Sieć agencji reklamowych weCAN publikuje raport CANnual Report 2019
Kategoria: BIZNES, Media i PR

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych opublikowała CANnual Report 2019. Podsumowuje w nim wyniki rynku reklamowego w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014-2018 oraz prognozy trendów na kolejne pięć lat.

Sieć agencji reklamowych weCAN publikuje raport CANnual Report 2019 BIZNES, Media i PR - weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych opublikowała CANnual Report 2019. Podsumowuje w nim wyniki rynku reklamowego w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014-2018 oraz prognozy trendów na kolejne pięć lat.

weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych z Europy Środkowej i Wschodniej opublikowała właśnie swoją piątą coroczną publikację zatytułowaną CANnual Report. Grupa Walk oraz dom mediowy Media People będące członkami wspomnianej sieci, przyczyniły się do publikacji, którą zaprezentowano po raz pierwszy na konferencji weCAN w Bukareszcie 7 listopada. 

Raport weCAN podsumowuje wyniki rynku reklamowego w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014-2018, ponadto zawiera prognozy trendów na kolejne pięć lat. Oprócz danych na temat nawyków konsumentów mediów oraz wydatków na reklamę w regionie, publikacja zawiera także artykuły ekspertów weCAN oraz innych liderów branży, takich jak Agnieszka Kosik, szef Facebook Polska, Illés Vadász, kierownik ds. Przemysłu Google Węgry, Mojca Briščik, prezes Golden Drum Festival oraz dr Ákos Kozák, dyrektor Instytutu Badań Rynku GfK Hungária.   

Dwa przełomowe wydarzenia w przeciągu zaledwie pięciu lat 

Raport wskazuje na to, że dzięki dobrobytowi gospodarczemu i rozwojowi cyfrowemu łączna wartość wydatków na reklamę w regionie osiągnęła w 2018 roku 13,8 mld euro, czyli ponad 3 mld euro więcej niż pięć lat wcześniej. 

Liczba osób w regionie regularnie korzystających z internetu wzrosła od 2014 o 10%, ponadto w większości krajów reklamodawcy szybko dostosowali się do zmieniających się nawyków konsumentów mediów. Szybki wzrost konsumpcji treści internetowych pociągnął za sobą gwałtowny, bo aż 104% wzrost budżetów przeznaczanych na reklamę cyfrową. W wyniku tego wydatki na reklamę online w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosły w ubiegłym roku 5,7 mld euro, przekraczając tym samym kwoty przeznaczane na reklamę w telewizji. 

Jednak wyprzedzenie budżetów telewizyjnych przez wydatki internetowe stanowiło tylko jeden z kilku przełomowych momentów na rynku reklamowym w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich lat. Podczas gdy reklama drukowana, jako jedyny rodzaj mediów, notuje stały spadek nakładów (-28%), rynek reklamy zewnętrznej umiarkowanie się umacnia (+10%). Media internetowe do tego stopnia przejęły publiczność korzystającą wcześniej z reklamy drukowanej, że reklama zewnętrzna stała się trzecim najpopularniejszym rodzajem powierzchni reklamowej po telewizji i internecie, wyprzedzając druk.

Rynek reklamowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2014-2018

Reklamodawcy w krajach Grupy Wyszehradzkiej najszybciej dostosowali wydatki na reklamę do nowej, cyfrowej ery. Czechy były pierwszym rynkiem, na którym wydatki na reklamę online przekroczyły wydatki na reklamę telewizyjną; następnie doszło do tego na Węgrzech w 2015 roku i wreszcie w Polsce w 2018 roku. Do grona tych krajów już wkrótce może dołączyć także Słowacja. Oprócz tych rynków jeszcze trzy kolejne dotarły do tego etapu od 2014 roku: Litwa (2016) oraz Ukraina i Rosja (2018). Ten ostatni kraj został prawdziwym cyfrowym supermocarstwem, odpowiadając za prawie połowę wszystkich wydatków na reklamę online w regionie.

Pozycja w rankingu weCAN

Pięć lat temu sieć weCAN stworzyła indeks, aby móc oferować reklamodawcom szczegółowe informacje o stanie rynków reklamowych w regionie. Wartość w rankingu weCAN pokazuje procent wydatków na reklamę na mieszkańca w ramach nominalnego PKB danego kraju, pokazując, czy rynek reklamowy jako sektor gospodarczy jest silniejszy czy słabszy niż sugerują ogólne wyniki gospodarcze danego kraju. 

Od 2014 roku wartość rankingu weCAN wzrosła dla sześciu krajów: Czech, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji, Rosji i Litwy. Oznacza to, że w tych krajach rynek reklamy rozwijał się bardziej dynamicznie niż pozostałe obszary gospodarki. Jak widać są to te same kraje, w których wydatki na reklamę internetową wyprzedziły telewizję, co dowodzi, że branża reklamowa, podobnie jak na rynkach zachodnich, rozwija się bardziej, kiedy segment cyfrowy przejmuje wiodącą rolę od tradycyjnych mediów.

Raport bardzo dobrze uwidacznia jak niezwykle dynamicznie postępują zmiany na rynku reklamy w całym regionie. Dla Polski w 2015 roku wartość rankingu weCAN wynosiła 0,47% a dwa lata później już 0,52%. W 2018 widoczne było nieznaczne wyhamowanie i powrót do wartości z 2016 roku (0,48%) z zachowaniem jednak stałej wysokiej pozycji. Aktualnie powróciliśmy do tendencj wzrostowej (0,49%), dzięki czemu w 2019 roku zajmujemy 4. miejsce wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej – komentuje Tomasz Dembiński, Prezes Zarządu Walk Creative. Dynamika rozwoju technologicznego, ale też niepewność gospodarcza na świecie z pewnością wpłyną na sytuację w najbliższych latach. Elastyczne podejście zarówno Klientów, jak i agencji kreatywnych, z którymi współpracują oraz bieżąca analiza zmian nawyków konsumentów mediów mogą niebawem odgrywać jeszcze większą rolę – dodaje.

Od samego początku istnienia Canual Raportu, piszemy o rynku CEE, który zdecydowanie różni się od innych regionów Europy ale jest również bardzo niejednorodny w ramach 16 państw, które go  tworzą. Przede wszystkim objawia się to w konsumpcji poszczególnych  mediów jak i dynamice wprowadzanych zmian technologicznych. Wspólnym mianownikiem są globalne zmiany kulturowe oraz polityczne, formatowane w świecie digital z wiekszą niż kiedykowliek precyzją za pomocą danych. Teren tych rozgrywek pokrywa się zatem z terenem operacji marketingowowców. Dziś  wyzwaniem dla branży stają się zjawiska wcześniej nieznane oraz nowe szanse i niebezpieczeństwa. Świadomość, wiedza, płynąca z naszego komependium jest punktem wyjścia dla pracy działów marketingu, które mierzą się zarówno z lokalnymi jak i regionalnymi działaniami dla brandów – komentuje raport współautorka, Weronika Szwarc-Bronikowska, wiceprezeska domu mediowego Media People.

Całość raportu do pobrania znajduje się tu: https://wecan.net/cannual-report/  

Więcej informacji:

Dawid Reszka
Senior PR Account Executive
Tel.: +48 501 460 269
E-mail: [email protected]

Walk – polska niezależna grupa marketingowa obecna na rynku od 2006 roku. Od 2017 roku należy do weCAN, sieci zrzeszającej niezależne agencje reklamowe i domy mediowe z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest również współzałożycielem spółki dedykowanej do zarządzania siecią – weCAN Ltd. Oferuje kompleksowe rozwiązania komunikacyjne, tworzone w obrębie jednej struktury zgodnie z ideą „one stop shop”. W grupie pracuje blisko 150 osób specjalizujących się w takich obszarach, jak: ATL, BTL, digital, field i shopper marketing, event marketing, public relations, social media. Projekty realizowane przez grupę były wielokrotnie nagradzane w polskich i zagranicznych konkursach branżowych, takich jak: Cannes Lions, KTR, EFFIE, Eurobest, Golden Drum, Sabre Awards, MP Power Awards czy Kreatura.

Media People – niezależny dom mediowy powiększony o dodatkowe kompetencje marketingowe i biznesowe. Od początku swojego istnienia w 2017 roku należy do sieci weCAN. W krótkim czasie zyskał uznanie branży uzyskując najwyższe noty wśród wszystkich domów mediowych w raporcie "Agencje Reklamowe i Domy Mediowe 2018" jak również odebrał nagrodę Debiut Roku 2018 przyznany przez redakcję Magazynu Press, Panorama Reklamy.  Media People jest współautorem merytorycznym corocznej konferencji branżowej Forum Marketingu Zintegrowanego i przewodniczy Radzie Programowej tego wydarzenia.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Sieć agencji reklamowych weCAN publikuje raport CANnual Report 2019 BIZNES, Media i PR - weCAN, sieć niezależnych agencji reklamowych opublikowała CANnual Report 2019. Podsumowuje w nim wyniki rynku reklamowego w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 2014-2018 oraz prognozy trendów na kolejne pięć lat.
Hashtagi: #BIZNES #Media i PR

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy